0212 111 22 33 info@www.teknolas.com

Teknolas İnsan Kaynakları Politikası

Sahip olduğu başarıya, çalışanlarının gücü ve desteği ile ulaşan ve en önemli değerinin insan kaynağı olduğuna inanan Teknolas,  Türk sanayiindeki konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir. Bu nedenlerle aşağıdaki ilkeleri benimseriz.

Teknolas İnsan Kaynakları Politikamızın Temel İlkeleri

  • Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,
  • Görevinin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip kaliteli insan gücünü bünyesine kazandırmak,
  • Çalışanlarının yaratıcılıklarını kullanabilecekleri ve fikirlerini dile getirebilecekleri etkin bir iletişim ve motivasyon ortamı sağlamak,
  • Şirket stratejisi doğrultusunda; merkezinde insan olan, fırsat eşitliğine dayalı, farklılıklara ve etik değerlere saygılı, gelişim odaklı, yüksek performansı desteklemek,
  • İnsan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra kurum bağlılığı yüksek, değer yaratan, motive, yenilikçi çalışanlar ve ekipler oluşturulmasını hedeflemek,
  • Müşterilerimizin yaşam standardını artıran yenilikçi ürünler ve etkin çözümler geliştirmeye, “en”leri ve “ilk”leri üretmeye devam ederken; çağdaş ve stratejik İnsan Kaynakları yaklaşımları ile çalışanlarının yeteneklerini geliştirmeyi ve yaratıcı bir kurum kültürü oluşturmak,
  • Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,
  • Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek,
  • Topluluk vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamak,
  • Teknolojiyi etkin kullanarak, entegre İnsan Kaynakları uygulamaları tasarlamak, devreye almak ve sürekliliğini sağlamaktır.

Şirketimizi geleceğe taşıyacak insan kaynakları yaklaşımlarında temel hareket noktamızı  ‘değerlerimiz, iş ahlakı ilkelerimiz, ulusal ve uluslararası yasalar, mevzuatlar oluşturmaktadır. Teknolas olarak tüm çalışanlarımızla birlikte bu politikanın yerine getirmek için çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.