0212 111 22 33 info@teknolas.com

Teknolas Sosyal Sorumluluk Politikası

Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak bir yandan sorumlu ve basiretli işletmeciliğin bir gereğiyken diğer yandan da sorumlu vatandaşlık görevimiz. Bu dünyanın bize sunduğu her türlü kaynağı kullanırken özenli davranmayı dünyaya, çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklara ve kendimize duyduğumuz saygının bir yansıması olarak görüyoruz. Teknolas sahip olduğu tevazu, insana saygı ve halka yakınlık öz değerlerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul eder. Benimsediği Sosyal Sorumluluk anlayışının ve uygulamalarının kapsadığı süreçler doğrultusunda, yasal mevzuata uyumu temel gereklilik olarak kabul eder ve gerek kurumsal, gerekse toplumsal gelişimi sağlayacak dinamikleri teşvik edecek öncelikleri uygulamaya geçirir. Bu yönde, insan kaynakları ve insana yatırım projeleri, paydaş kültürü ve şirket vizyonu, eğitim destek faaliyetleri, çevre duyarlılığı ve çevrenin korunması gibi kurumsal sosyal sorumluluk alanlarına giren tüm konularda belirlenen kriter ve prensiplere uygun olarak hareket edilir. Ayrıca çevre politikası ve bu yöndeki faaliyetleri ile sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde proaktif bir çevre yönetim sistemi uygulamayı ve geliştirmeyi hedefler. Bu nedenlerle aşağıdaki ilkeleri benimseriz.

Teknolas Sosyal Sorumluluk Politikamızın Temel İlkeleri

 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileştirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak,
 • Şirket performansını ve üretimin verimliliğini artırmak,
 • Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak,
 • Ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak,
 • Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlamak,
 • Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşmak, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmak, çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı göstermek, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetmek,
 • Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını engellemek,
 • Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasını sağlamak,
 • “Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır” dan yola çıkarak, çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak,
 • Şirketimizi, uluslararası standartlara uyum sağlayarak uygulamalarımızın sertifikalaştırılmaları konusunda çalışmalar yapmaktır.

Bu politika belgesinde yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulamaya aktarılır ve uygulamaların düzeyi ilgili birimlerce denetlenir.

Şirketimizin genelinde Sosyal Sorumluluk uygulamalarından tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.

Bu politika belgesi ile daha iyi bir dünya ve gelecek için üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğimizi taahhüt ederiz.